Handleiding voor deur-aan-deur verkoop, pagina 4 (einde)